skip to Main Content

DTUQ menempatkan anak-anak dari kalangan keluarga miskin, anak yatim dan anak-anak yang bermasaalah dengan persekolahan agar mereka dapat meneruskan pembelajarannya dan membentuk iman, amal dan akhlak berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, lnsya Allah.

Ustaz Muhd Wildan Abd Rasul

DTUQ menempatkan anak-anak dari kalangan keluarga miskin, anak yatim dan anak-anak yang bermasaalah dengan persekolahan agar mereka dapat meneruskan pembelajarannya dan membentuk iman, amal dan akhlak berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, lnsya Allah.

Ustaz Muhd Wildan Abd Rasul
Modul Pengajian

Modul Pengajian

DTUQ merupakan sebuah institusi pendidikan dan Pengajian hafazan Al-Quran swasta. Antara modul pengajian yang terdapat di Darul Tahfiz Ummul Qura adalah;

Kelas Tahmid

Kelas Tahmid

Kelas persedian dengan memperkenalkan terlebih dahulu akan 6 prinsip asas bagi seseorang pelajar untuk membolehkannya membaca al-Quran dengan baik dan tambahan ilmu membaca rumi, jawi, bahasa Arab, fardhu ‘Ain dan akademik secara asas.

Kelas Tahmid

Kelas Tahfiz

Kelas khusus menghafaz 30 juzuk dalam masa 3 tahun. Para pelajar dikehendaki menghafaz Al-Quran sekurang-kurangnya 10 juzuk setahun. MemerIukan  tumpuan yang khusus & tidak  dicampur dengan mata pelajaran laIn dalam satu masa.

Kelas Tahmid

Kelas Nazirah

Kelas penekanan khusus dalam pembacaan Al-Quran 30 juzuk dari segi sebutan (makhraj sifat huruf dan ilmu tajwid dengan melihat mushaf Al-Quran. Pelajar diberi tambahan pelajaran ilmu fardhu ‘ain, tulisan jawi dan bahasa Arab menengah rendah.

Kelas Tahmid

Kelas Kepakaran Tahfiz

Kelas khusus bagi pelajar yang telah tamat menghafaz keseluruhan Al-Quran bagi mendapatkan Sijil Syahadah Tahfiz Al-Quran. Terdapat beberapa penekanan yang diberikan di dalam kelas ini antaranya seperti…

DTUQ amat mengalu-alukan sebarang sumbangan dan waqaf dari mana-mana pihak yang ingin menyumbang. Ini kerana kos perbelanjaan harian dan kelangkapan pendidikan di DTUQ masih terhad dan sentiasa memerlukan penambahbaikkan.

DTUQ amat mengalu-alukan sebarang sumbangan dan waqaf dari mana-mana pihak yang ingin menyumbang. Ini kerana kos perbelanjaan harian dan kelangkapan pendidikan di DTUQ masih terhad dan sentiasa memerlukan penambahbaikkan.

Back To Top

Copyright © Darul Tahfiz Ummul Qura.
All Right Reserved.

Website by: Papadom Marketing & F.