skip to Main Content

Untuk membentuk dan melahirkan anak-anak yang soleh serta berakhlak mulia, berbakti kepada kedua ibubapa, agama, bangsa dan Negara.

Untuk membentuk generasi al-Quran dan as-Sunnah yang mampu memberi kebaikan dunia dan akhirat dan tunjuk ajar serta bimbingan yang menafaat kepada manusia sebagai pewaris Nabi Muhammad S.A.W.

Untuk melahirkan para huffaz yang menjadi tempat rujuk bacaan yang betul agar tidak ada penyelewengan dafam bacaan dan mana-mana kalimah Al-Quran.

Untuk melahirkan pendidik, imam dan khatib yang ikhlas serta bertanggungjawab bagi membantu masyarakat dan kerajaan dalam memartabatkan lslam.

Back To Top

Copyright © Darul Tahfiz Ummul Qura.
All Right Reserved.

Website by: Papadom Marketing & F.